Polityka poufności i ochrony danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r

Sampleo buduje silne i trwałe relacje ze swoimi użytkownikami, oparte na wzajemnym zaufaniu: zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników jest absolutnym priorytetem dla Sampleo.
Sampleo przestrzega wszystkich francuskich przepisów i regulacji oraz europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Sampleo stosuje wyjątkowo surową politykę, aby zagwarantować ochronę danych osobowych użytkowników:

Tożsamość i dane kontaktowe administratorów danych

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w ramach tworzenia konta osobistego użytkownika i jego działalności na stronie Sampleo.com lub w aplikacji jest Sampleo, z siedzibą pod adresem 2 Rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret.

Jeśli użytkownik ma pytania lub skargi dotyczące zgodności Sampleo z niniejszymi zasadami lub jeśli użytkownik chce przesłać rekomendacje lub komentarze Sampleo mające na celu poprawę jakości tej polityki, może on skontaktować się z Sampleo pisemnie pod następującym adresem: dpo@sampleo.com.

Jakie informacje gromadzimy?

 1. Informacje zgromadzone za pośrednictwem kwestionariuszy:
  1. Przy rejestracji
   Gromadzimy informacje podane podczas rejestracji na naszej stronie.
   Rejestrując się, zostaniesz poproszony o podanie osobistego adresu e-mail.
   Następnie, jeśli chcesz otrzymać produkty do przetestowania w domu, poprosimy o następujące informacje:
   • Imię,
   • Nazwisko,
   • Numer telefonu stacjonarnego,
   • Numer telefonu komórkowego,
   • Adres pocztowy,
   • Zawód,
   • Stan cywilny,
   • Liczba, wiek i płeć dzieci,
   • Typ smartfona
   • Obecność w serwisach społecznościowych
   • Zainteresowania
  2. Przez cały czas obecności na naszej stronie jako członek
   Po zarejestrowaniu na stronie możesz wypełnić dodatkowe ankiety:
   • Kwestionariusze profilowania: pozwalają nam lepiej Cię poznać, a tym samym łatwiej wybrać Cię do otrzymywania produktów.
   • Pytaniami dotyczącymi nawyków konsumpcyjnych: zadawane są one w ramach kampanii, w których chcesz uczestniczyć; są one wymagane do zweryfikowania Twojego wniosku. Pozwalają nam również zgromadzić wszystkie informacje niezbędne do wyboru osób, które będą uczestniczyć w programie ambasadora.


   Żadna z Twoich odpowiedzi nigdy nie zostanie ujawniona stronom trzecim w formie, która pozwala na osobistą identyfikację, z wyjątkiem sytuacji, kiedy sam o to prosisz lub wyraźnie się na to zgadzasz.

   Wyniki kwestionariuszy ujawniamy wyłącznie markom partnerskim kampanii i wyłącznie w sposób skumulowany.

  3.  
 2. Informacje zgromadzone w formie fotografii / filmów wideo

  W ramach programów ambasadorskich możesz przesyłać zdjęcia i / lub treści wideo przedstawiające Twoje doświadczenia. W momencie przesyłania możesz wybrać, czy przesłana treść ma być przeznaczona wyłącznie do wewnętrznej informacji personelu Sampleo (w takim przypadku zespoły wykorzystają treść wyłącznie do wewnętrznej oceny projektu i Twojej działalności), czy też treść może zostać upubliczniona (w takim przypadku inni użytkownicy platformy mogą zobaczyć zawartość.

  Twoje treści będą przechowywane przez Sampleo tak długo, jak długo kampania, w ramach której przesłałeś tę treść, będzie obecna na stronie Sampleo. Po tym okresie wszystkie treści związane z daną kampanią zostaną usunięte. Możesz usunąć tę treść w dowolnym momencie z konta ambasadora (lub po zwykłym żądaniu przesłanym e-mailem, jeśli konto zostało usunięte).

  Ponadto Sampleo może prezentować wszystkie treści markom partnerskim w celu informowania ich o postępach, dawania przykładów korzystania z produktu, a nawet przedstawiania wyników. W tym kontekście Twoja tożsamość nie jest w żaden sposób powiązana z treścią. Marka nie może wykorzystywać twoich treści bez Twojej wyraźnej zgody.

  Zezwalając na publikację treści, wyraźnie upoważniasz Sampleo do wykorzystania jej w dowolnej formie (broszura, broszura handlowa, newsletter, prezentacja, baner internetowy itp.) w celu promowania strony Sampleo i jej społeczności.

  Możesz jednak odwiedzić naszą stronę anonimowo, bez konieczności rejestracji.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?

Sampleo s’engage à traiter vos données personnelles pour des finalités déterminées, légitimes et pertinentes. Par ailleurs, et conformément au RGPD, nous avons défini une base légale sur laquelle repose chacun des traitements : l’exécution contractuelle, votre consentement, nos obligations légales, notre intérêt légitime.

Les finalités associées à chaque base légale sont listées ci-dessous :

En se fondant sur l’exécution du contrat, Sampleo met en œuvre des traitements poursuivant les finalités suivantes :

 • la création et la mise à disposition d’un compte membre ;
 • la gestion des candidatures des ambassadeurs et leurs missions ;
 • la gestion des livraisons des produits à tester.

En se fondant sur votre consentement, Sampleo met en œuvre des traitements poursuivant les finalités suivantes :
 • la gestion d’envoi d’offres selectionnées par Sampleo auprès de ses partenaires par email ou SMS ;
 • la gestion des cookies soumis à consentement (partage des données collectées avec nos partenaires commerciaux pour notamment diffuser des publicités ciblées sur le Site, diffuser des publicités ciblées sur Facebook et réaliser des segments d’audience).

En se fondant sur ses intérêts légitimes, Sampleo met en œuvre des traitements poursuivant les finalités suivantes :
 • la gestion des cookies non soumis au consentement : permettre votre authentification, adapter le service à votre terminal et préférence de langue, stocker votre consentement cookies, mesurer et qualifier l’audience du Site ;
 • l’identification des vraies inscriptions et filtre des inscriptions massives générées par des robots (spam) via l’outil reCaptcha ;
 • la gestion des réclamations au Service Relation « Relation client » ;
 • l’évaluation de votre intérêt pour les newsletters et la mesure de l’efficacité des publicités intégrées dans ces newsletters ;
 • l’établissement de tout moyen de preuve nécessaire à la défense de nos droits en cas de procédures judiciaires ou assimilées.

En se fondant sur le respect de ses obligations légales et réglementaires, l’ADEME met en œuvre des traitements poursuivant les finalités suivantes :
 • la gestion de vos demandes d’exercice de droits des personnes ;
 • la gestion des réponses aux demandes officielles d’autorités publiques ou judiciaires habilitées à cet effet.

W jaki sposób mogę zmienić lub usunąć moje dane osobowe?

Nous conservons vos données à caractère personnel uniquement le temps nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle nous détenons ces données, afin de répondre à vos besoins ou pour remplir nos obligations légales.

Pour établir la durée de conservation de vos données, nous appliquons les critères suivants :

 • Si vous créez un compte, nous conservons vos données à caractère personnel jusqu’à ce que vous nous demandiez de procéder à leur effacement ou trois ans à l’issue d’une période d’inactivité (aucune interaction active avec Sampleo);
 • Si vous avez été sélectionné pour devenir ambassadeur : l’ensemble des informations collectées via le questionnaire et les contenus photos / vidéos se rapportant à une campagne seront conservés tant que la campagne sera affichée sur le Site ou, concernant les contenus photos et vidéos seulement, jusqu’à ce que vous nous demandiez de les effacer ;
 • Si vous avez consenti à recevoir des newsletters, nous conservons vos données à caractère personnel jusqu’à ce que vous procédiez à votre désinscription ou jusqu’à ce que vous nous demandiez de les effacer ou trois ans à l’issue d’une période d’inactivité (aucune interaction active avec Sampleo). Nous conservons également les données pendant un an pour mesurer votre intérêt aux newsletters et pendant trois mois s’agissant des données liées à la diffusion de publicité dans les emails ;
 • Lors de votre inscription et/ou connexion au compte, nous utilisons l’outil reCaptcha. Google est responsable de ce traitement. A ce titre, Google détermine la durée de conservation des données collectées. Pour en savoir plus cliquez ici ;
 • Si vous nous contactez dans le cadre d’une réclamation, nous conservons vos données à caractère personnel pendant toute la durée nécessaire au traitement de votre demande ;
 • Si des cookies sont placés sur votre ordinateur, nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour atteindre leur finalité (par ex., pendant la durée d’une session pour les cookies d’identification de session)

Lorsque nous n’avons plus besoin d’utiliser vos données à caractère personnel, nous les effaçons de nos systèmes d’information ou nous les anonymisons.

Nous pouvons conserver certaines données personnelles afin de remplir nos obligations légales et/ou réglementaires (par exemple, tenir un registre de gestion des demandes relatives aux droits des personnes : accès, effacement, rectification etc.), et afin de nous permettre d’exercer nos droits (par exemple, déposer un recours devant tout tribunal). Dans ce cas, nous conservons ces données dans une base bien distincte de la base active, avec une durée de conservation limitée.

Czy udostępniamy twoje dane osobowe?

Prawdopodobnie przekażemy Twoje dane osobowe osobom zatrudnionym przez firmę Sampleo lub naszym dostawcom usług (np. firmie logistycznej, która zarządza wysyłkami produktów) i / lub naszym partnerom biznesowym w celach wcześniej wymienionych i tylko w ściśle określonym zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań. Te osoby mogą skontaktować się z Tobą bezpośrednio przy użyciu danych kontaktowych, które nam podałeś.
Należy pamiętać, że bezwzględnie wymagamy od naszych usługodawców wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu zarządzania usługami, które dla nas świadczą. Zobowiązujemy również dostawców, aby zawsze postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zwracali szczególną uwagę na poufność tych danych.

Gdzie przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane w naszych bazach danych lub w bazach naszych usługodawców.
W niektórych przypadkach, głównie ze względów technicznych, bazy danych mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza krajem (w tym poza Unią Europejską), z których początkowo wprowadzono dane.
W celu zoptymalizowania jakości usług, przekazywanie informacji, o których mowa powyżej, będzie prawdopodobnie obejmować przekazywanie danych osobowych poza Twój kraj i / lub do krajów niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych różni się od ustawodawstwa Unii Europejskiej
.
W takim przypadku rygorystyczne i odpowiednie środki fizyczne, organizacyjne, proceduralne, techniczne i osobowe zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

Prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i usuwania danych osobowych.

Z zastrzeżeniem udowodnienia swojej tożsamości, Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania oraz usunięcia dotyczących go danych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, pisząc do Sampleo na następujący adres e-mail: dpo@sampleo.com lub na następujący adres pocztowy: Sampleo, 2, rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois-Perret, Francja

Jak skorzystać ze swoich praw?

Pour des raisons pratiques, nous vous invitons à formuler votre demande avec l’adresse électronique qui vous sert d’identifiant si vous avez un compte membre. De cette manière, nous pourrons nous assurer qu’il s’agit bien de vous.
Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant par courrier postal ou électronique :

Sampleo
2 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret
Adresse e-mail : [dpo@sampleo.com]


Nous vous adresserons une réponse dans un délai de 1 mois à compter de la réception de votre demande.
Vous pouvez également, pour certaines de vos données et lorsque vous avez un compte membre, procéder à la rectification ou à l’effacement de vos données directement via la rubrique « Mon compte ».
Par ailleurs, pour cette demande ou pour tout autre question, générale ou particulière, relative à la protection des données personnelles, vous pouvez contacter la Déléguée à la protection des données personnelles qui vous donnera une réponse dans un délai raisonnable au regard de la question posée ou de l’information requise.
La Déléguée à la protection des données est joignable par courrier postal ou par e-mail :

Sampleo - DPO
2 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret
Adresse e-mail : dpo@sampleo.com


Dans les limites permises permises par les dispositions législatives applicables, lorsque les demandes d’une personne sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, nous pourrons refuser de donner suite aux demandes ou exiger le paiement de frais raisonnables tenant compte des frais administratifs supportés pour fournir les informations demandées.
Enfin, si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (3 place de Fontenoy - TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 ; tél. : 01 53 73 22 22).

Czy możemy zmienić tę politykę?

Nous pouvons être amenés à modifier la présente politique en cas notamment d’évolution légale, jurisprudentielle, suite à des décisions et recommandations de la CNIL ou suite à l’ajout d’une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées.
Toute modification substantielle de la présente politique sera portée à votre connaissance par tout moyen, en ce y compris par voie électronique.
Nous vous encourageons néanmoins à consulter régulièrement la Politique de protection des données personnelles afin de prendre connaissance des modalités de protection de vos informations personnelles.
Cette Politique de protection des données personnelles a été mise à jour pour la dernière fois à la date indiquée ci-dessus.