Polityka poufności i ochrony danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r

Sampleo buduje silne i trwałe relacje ze swoimi użytkownikami, oparte na wzajemnym zaufaniu: zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników jest absolutnym priorytetem dla Sampleo.
Sampleo przestrzega wszystkich francuskich przepisów i regulacji oraz europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Sampleo stosuje wyjątkowo surową politykę, aby zagwarantować ochronę danych osobowych użytkowników:

Tożsamość i dane kontaktowe administratorów danych

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w ramach tworzenia konta osobistego użytkownika i jego działalności na stronie Sampleo.com lub w aplikacji jest Sampleo, z siedzibą pod adresem 2 Rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret.

Jeśli użytkownik ma pytania lub skargi dotyczące zgodności Sampleo z niniejszymi zasadami lub jeśli użytkownik chce przesłać rekomendacje lub komentarze Sampleo mające na celu poprawę jakości tej polityki, może on skontaktować się z Sampleo pisemnie pod następującym adresem: dpo@sampleo.com.

Jakie informacje gromadzimy?

 1. Informacje zgromadzone za pośrednictwem kwestionariuszy:
  1. Przy rejestracji
   Gromadzimy informacje podane podczas rejestracji na naszej stronie.
   Rejestrując się, zostaniesz poproszony o podanie osobistego adresu e-mail.
   Następnie, jeśli chcesz otrzymać produkty do przetestowania w domu, poprosimy o następujące informacje:
   • Imię,
   • Nazwisko,
   • Numer telefonu stacjonarnego,
   • Numer telefonu komórkowego,
   • Adres pocztowy,
   • Zawód,
   • Stan cywilny,
   • Liczba, wiek i płeć dzieci,
   • Typ smartfona
   • Obecność w serwisach społecznościowych
   • Zainteresowania
  2. Przez cały czas obecności na naszej stronie jako członek
   Po zarejestrowaniu na stronie możesz wypełnić dodatkowe ankiety:
   • Kwestionariusze profilowania: pozwalają nam lepiej Cię poznać, a tym samym łatwiej wybrać Cię do otrzymywania produktów.
   • Pytaniami dotyczącymi nawyków konsumpcyjnych: zadawane są one w ramach kampanii, w których chcesz uczestniczyć; są one wymagane do zweryfikowania Twojego wniosku. Pozwalają nam również zgromadzić wszystkie informacje niezbędne do wyboru osób, które będą uczestniczyć w programie ambasadora.


   Żadna z Twoich odpowiedzi nigdy nie zostanie ujawniona stronom trzecim w formie, która pozwala na osobistą identyfikację, z wyjątkiem sytuacji, kiedy sam o to prosisz lub wyraźnie się na to zgadzasz.

   Wyniki kwestionariuszy ujawniamy wyłącznie markom partnerskim kampanii i wyłącznie w sposób skumulowany.

  3.  
 2. Informacje zgromadzone w formie fotografii / filmów wideo

  W ramach programów ambasadorskich możesz przesyłać zdjęcia i / lub treści wideo przedstawiające Twoje doświadczenia. W momencie przesyłania możesz wybrać, czy przesłana treść ma być przeznaczona wyłącznie do wewnętrznej informacji personelu Sampleo (w takim przypadku zespoły wykorzystają treść wyłącznie do wewnętrznej oceny projektu i Twojej działalności), czy też treść może zostać upubliczniona (w takim przypadku inni użytkownicy platformy mogą zobaczyć zawartość.

  Twoje treści będą przechowywane przez Sampleo tak długo, jak długo kampania, w ramach której przesłałeś tę treść, będzie obecna na stronie Sampleo. Po tym okresie wszystkie treści związane z daną kampanią zostaną usunięte. Możesz usunąć tę treść w dowolnym momencie z konta ambasadora (lub po zwykłym żądaniu przesłanym e-mailem, jeśli konto zostało usunięte).

  Ponadto Sampleo może prezentować wszystkie treści markom partnerskim w celu informowania ich o postępach, dawania przykładów korzystania z produktu, a nawet przedstawiania wyników. W tym kontekście Twoja tożsamość nie jest w żaden sposób powiązana z treścią. Marka nie może wykorzystywać twoich treści bez Twojej wyraźnej zgody.

  Zezwalając na publikację treści, wyraźnie upoważniasz Sampleo do wykorzystania jej w dowolnej formie (broszura, broszura handlowa, newsletter, prezentacja, baner internetowy itp.) w celu promowania strony Sampleo i jej społeczności.

  Możesz jednak odwiedzić naszą stronę anonimowo, bez konieczności rejestracji.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Wszystkie przesyłane dane są dostępne za pośrednictwem stron „Moje konto” na stronie.
W ten sposób możesz swobodnie i w dowolnym momencie zmodyfikować / usunąć przesyłane informacje. To samo dotyczy treści przesyłanych w ramach programu ambasadora.

Czy udostępniamy twoje dane osobowe?

Prawdopodobnie przekażemy Twoje dane osobowe osobom zatrudnionym przez firmę Sampleo lub naszym dostawcom usług (np. firmie logistycznej, która zarządza wysyłkami produktów) i / lub naszym partnerom biznesowym w celach wcześniej wymienionych i tylko w ściśle określonym zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań. Te osoby mogą skontaktować się z Tobą bezpośrednio przy użyciu danych kontaktowych, które nam podałeś.
Należy pamiętać, że bezwzględnie wymagamy od naszych usługodawców wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu zarządzania usługami, które dla nas świadczą. Zobowiązujemy również dostawców, aby zawsze postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zwracali szczególną uwagę na poufność tych danych.

Gdzie przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane w naszych bazach danych lub w bazach naszych usługodawców.
W niektórych przypadkach, głównie ze względów technicznych, bazy danych mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza krajem (w tym poza Unią Europejską), z których początkowo wprowadzono dane.
W celu zoptymalizowania jakości usług, przekazywanie informacji, o których mowa powyżej, będzie prawdopodobnie obejmować przekazywanie danych osobowych poza Twój kraj i / lub do krajów niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych różni się od ustawodawstwa Unii Europejskiej
.
W takim przypadku rygorystyczne i odpowiednie środki fizyczne, organizacyjne, proceduralne, techniczne i osobowe zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.