Ogólne Warunki Użytkowania Sampleo

Rejestracja

Zanim internauta zacznie uczestniczyć w kampaniach Sampleo i otrzyma produkty, musi utworzyć konto podając swój e-mail i hasło. Na podany adres elektroniczny wysłana zostanie wiadomość sprawdzająca autentyczność adresu. Aby wziąć udział w pierwszej kampanii, członek musi wypełnić dodatkowy kwestionariusz i podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres pocztowy i elektroniczny, liczbę dzieci, wiek, zawód, itp.) oraz informacje ogólne (zainteresowania, hobby, itp.) w specjalnym formularzu. Jedna osoba może posiadać i używać tylko jedno konto.

Dwie osoby z tego samego gospodarstwa domowego mogą zapisać się na Sampleo, ale Sampleo wyśle za każdym razem tylko jeden produkt na gospodarstwo.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w ramach rejestracji na Sampleo, może uczestniczyć w kampaniach reklamowych poprzez testy napojów alkoholowych i otrzymać z tego tytułu informacje, szczególnie pocztą”.

Kwalifikacja do otrzymania produktu

Każdy internauta zarejestrowany jako członek Sampleo może potencjalnie otrzymać produkty. Jednak obowiązują pewne zasady.

 1. Konsument może otrzymać tylko jeden produkt z całej dostępnej gamy.
 2. Jeden konsument może otrzymać za każdym razem tylko jeden produkt. Kiedy zaangażuje się w jeden test, nie może uczestniczyć w innych kampaniach. Kiedy kampania się kończy (konsument złożył opinię, która została zatwierdzona przez Sampleo), może wtedy znów kandydować do nowych kampanii.
 3. Wszystkie kandydatury są analizowane przez Sampleo, a marka partnerska i wybrany krąg członków wybrane zostają w zależności od ich profilu. Po wyborze członków-testerów, Sampleo może zdecydować w każdej chwili, że nie wyśle produktu do członka, o którym otrzymano informacje, że nie powinien był zostać wybrany (to samo gospodarstwo domowe, co inny ambasador, podane informacje są nieprawdziwe, itp.). Jego udział zostaje wtedy anulowany i może on wtedy zgłosić się do innych kampanii prowadzonych na stronie.
 4. Członek Sampleo nie będzie mógł się domagać wysłania nowego produktu tak długo, aż nie wyrazi opinii o poprzednim testowanym produkcie.
 5. Członek Sampleo zobowiązuje się do zgłaszania się tylko do testowania produktów, które go interesują. Zobowiązuje się do testowania osobiście wszystkich otrzymywanych produktów.
 6. Kampanie proponowane na Sampleo są dostępne jedynie dla mieszkańców danego kraju (i ważne jedynie dla mieszkańców Polski i dla strony Sampleo Polska). Zespół Sampleo zastrzega sobie prawo do anulowania kandydatury lub selekcji w przypadku, gdy członek nie jest zarejestrowany na stronie odpowiadającej rzeczywistemu miejscu zamieszkania.

Warunki użytkowania serwisu

Członkami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne (nie jest to możliwe dla firm). Aby się zarejestrować musisz posiadać ważny adres pocztowy i elektroniczny oraz mieszkać w Polsce. Jeśli członek jest niepełnoletni/-a, musi poprosić o zgodę rodziców lub opiekunów. Rejestrując się musi potwierdzić otrzymanie takiej zgody.

Zasadniczo, logując się na stronach, blogach, itp. firmy Sampleo:
 • członek zobowiązuje się przestrzegać niniejszych warunków użytkowania.
 • Jest jedynym odpowiedzialnym za dane, które rozpowszechnia, używa i/lub przekazuje.
 • Zobowiązuje się nie rozpowszechniać zniesławiających, dyskredytujących, obelżywych, obscenicznych, agresywnych, rasistowskich komentarzy, opinii lub informacji, które bardziej ogólnie naruszają obowiązujące polskie teksty prawne lub regulacyjne, prawa osób, porządek publiczny i moralność.
 • Zobowiązuje się nie rozpowszechniać komercyjnych treści reklamowych.
Jeśli musi podać informacje, zobowiązuje się:
 • Dostarczać informacje prawdziwe, dokładne, aktualne w momencie ich podania, a w szczególności nie używać nieprawdziwych nazwisk, kwalifikacji lub adresów oraz nazwisk, kwalifikacji lub adresów bez pozwolenia.
 • Aktualizować dane rejestracyjne, aby w sposób ciągły zagwarantować ich prawdziwy i dokładny charakter.
 • Nie udostępniać i nie rozpowszechniać nielegalnych, budzących zastrzeżenia lub w inny sposób szkodliwych informacji, programów lub przedmiotów (takich jak wirusy, oprogramowanie do hakowania lub kopiowania).
 • "> Zaakceptować, że przesyłane informacje (zdjęcia/wideo z testu, opinia napisana na temat produktu itp.) zostaną opublikowane publicznie na Sampleo.com lub anonimowo na innym nośniku.
Szczególne kampanie Sampleo

Sampleo może niekiedy oferować określone kampanie, do których będą wymagane dodatkowe warunki.
Członek zapoznający się z tymi kampaniami zobowiązuje się przestrzegać określonych zobowiązań wskazanych na odpowiednich stronach. Każde naruszenie tych zobowiązań może skutkować unieważnieniem jego wyboru do danej kampanii, a nawet wyrzuceniem kandydata w zależności od stopnia naruszenia.

W przypadku naruszenia niniejszych przepisów, treści opublikowane w Internecie mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia, a dostęp do usług może zostać zawieszony lub zakończony z wyłącznej winy członka, bez uszczerbku dla odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli jeden z „testów produktu” odnosi się do napojów alkoholowych, niezależnie od tego, czy należy do ambasadorów, czy też nie, członek powstrzymuje się od jakiejkolwiek promocji, nachalnej lub ukrytej która byłaby przeznaczona głównie dla grupy odbiorców składającej się z „młodzieży” - w szczególności nieletnich - i / lub za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, stowarzyszeń sportowych i tym podobnych, w rozumieniu ustawy o zdrowiu publicznym. Zobowiązuje się do dołączenia do wszelkiej komunikacji związanej z tymi „testami produktu”, w tym podczas wykonywania misji, wzmianki „nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia. Spożywać z umiarem". W przypadku niezastosowania się do obowiązujących przepisów prawnych, członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki danej promocji lub reklamy. Sampleo w żadnym wypadku nie ponosi za to odpowiedzialności.

Zasadniczo przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji ma wpływ na jakość usług Sampleo dla klientów. Z tego powodu Sampleo zastrzega sobie prawo do usunięcia konta członka w przypadku podania oszukańczych lub świadomie błędnych danych osobowych.

Sampleo zastrzega sobie prawo do modyfikowania, przerywania lub kończenia kampanii, uprzedzając o tym członków lub nie. Jeżeli to prawo zostanie zastosowane, Sampleo nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez członka lub osobę trzecią. Sampleo gromadzi wyłącznie dane osobowe, które członek podaje dobrowolnie, aby dołączyć do programu.

Zgodnie z prawem dotyczącym przetwarzania danych i swobód z 6 stycznia 1978 r. członek ma prawo dostępu, poprawiania lub anulowania dotyczących go informacji. Można tego dokonać online w zakładce „moje konto” lub pisząc do nas bezpośrednio za pośrednictwem rubryki do kontaktu lub na adres: marie@sampleo.com

Informacje te są przeznaczone dla Sampleo.

Wysłane produkty są przeznaczone dla członka, dlatego ponosi on wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki z nich korzysta, oraz za to, czy chce udostępnić je swojej rodzinie lub znajomym. Sampleo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie prezentów wysyłanych do członków. Dlatego obowiązkiem każdego członka jest poszanowanie sposobu użytkowania zalecanego przez firmę, która produkuje i/lub dystrybuuje usługę lub produkt udostępniany przez Sampleo członkowi.

Członek jest również odpowiedzialny za sprawdzenie, czy przesłane oferty nie są odnawialne po okresie próbnym oferowanym przez Sampleo (w usługach, które po przetestowaniu są oferowane na przykład w ramach subskrypcji).

Korzystanie z produktu (lub próbnej oferty usługi) podczas okresu próbnego oferowanego przez Sampleo jest zatem wyłączną i całkowitą odpowiedzialnością członka. Sampleo nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie wysłanego produktu.

W przypadku uczestnictwa w kampanii członek otrzymuje bezpłatnie testowany produkt, a także próbki, informacje lub bony zniżkowe. Surowo zabrania się sprzedaży testowanych produktów, a także wszelkich innych elementów pakietu. Każda osoba niestosująca się do tych zasad będzie ścigana przez Sampleo przed właściwymi organami.

Zamknięcie konta

Każdy członek ma możliwość wycofania się z usługi za pośrednictwem zakładki „Moje konto” na stronie lub na żądanie. Sampleo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec członka lub strony trzeciej w przypadku zamknięcia konta.Sampleo nie zezwala na zakończenie usługi, jeśli członek ma w toku misje.

Własność intelektualna

Sampleo jest znakiem towarowym zarejestrowanym w INPI pod numerem 10 3 789 534. Elementy strony www.sampleo.com , w szczególności teksty, ikonografie, ilustracje, fotografie, znaki handlowe, organizacja i rozkłady są naszą wyłączną własnością lub własnością naszych partnerów.

Wszelkie powielanie lub usuwanie logo, całkowite lub częściowe, dokonane bez naszej zgody są niezgodne z prawem. To samo dotyczy tłumaczenia, adaptacji, aranżacji w dowolnym procesie (ustawa 57298 z 11 marca 1957 r.).

Cała sieć Sampleo może zawierać linki hipertekstowe do innych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie, nad którymi nie mamy kontroli ani stałego monitorowania.

W związku z tym, nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za treść, informacje, produkty i usługi oferowane na stronach dostępnych za pośrednictwem linków hipertekstowych zawartych na naszej stronie i nie możemy w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tych stron.

Dane osobowe

Gromadzenie przez nas danych osobowych jest zarejestrowane w CNIL pod numerem 1488087.

Sampleo SAS jest zobowiązane do gromadzenia, w momencie rejestracji członka, jego danych osobowych (np. numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail itp.). Sampleo SAS gromadzi te informacje wyłącznie w odniesieniu do osób, które zarejestrują się jako członkowie na platformie Sampleo.

Dzięki zgromadzonym danym Sampleo SAS może przesłać swój prezent członkowi, ale także ulepszać swoje Usługi w stosunku do swoich członków lub wysłać im np. biuletyny na temat swoich usług. Korzystając z usług Sampleo, każdy członek akceptuje przetwarzanie dotyczących go danych. Członek wyraża również zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą mailową od Sampleo (Newsletter) i/lub jego partnerów. Członek ma prawo zrezygnować z otrzymywania tych biuletynów, nie rezygnując jednak z Sampleo.

Polityka zarządzania plikami cookie

Aby umożliwić użytkownikom Sampleo korzystanie z usług proponowanych przez stronę, jak np. logowanie, optymalizacja nawigacji i personalizacja doświadczenia w zależności od użytkownika, strona używa plików cookies.

O ile nie zdecydujesz się dezaktywować plików cookie, akceptujesz, że strona może z nich korzystać. Możesz dezaktywować te pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą menu przeglądarki w następujący sposób:

W Mozilla Firefox :
 1. Wybierz menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje"
 2. Kliknij „Prywatność"
 3. Znajdź menu "cookie" i wybierz opcje, które Ci odpowiadają
W Microsoft Internet Explorer:
 1. Wybierz menu "Narzędzia" (lub "Tools"), następnie "Opcje Internetowe" (lub "Internet Options").
 2. Kliknij zakładkę "Poufność" (lub "Confidentiality")
 3. Wybierz żądany poziom za pomocą kursora.
W Opera:
 1. Wybierz menu "Plik", następnie "Preferencje"
 2. Prywatność
W Google Chrome:
 1. Wybierz menu "spersonalizować i kontrolować Google Chrome"
 2. Kliknij "usuń dane nawigacji…"
 3. Znajdź menu "cookie" i wybierz opcje, które Ci odpowiadają
W Safari:
 1. Wybierz menu « Preferencje» w zakładce Safari
 2. Kliknij „Poufność” w pasku narzędzi i preferencji
 3. Wybierz opcje, które Ci odpowiadają

Cookies zarządzane przez Sampleo:
Sampleo wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu uzyskania informacji na temat Twojej sesji.
Pliki cookie nie są wymagane do korzystania z usługi Sampleo.com, umożliwiają one płynniejsze korzystanie ze strony.


Cookie zarządzane przez Google Analytics
Ta strona używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez firmę Google Inc. (« Google »).
Informacje gromadzone przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika (w tym anonimowy adres IP) zostaną przesłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na żądanie operatora tej witryny Google może wykorzystać te informacje do analizy nawigacji, aktywności na stronie i zapewnić operatorowi witryny inne usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany anonimowo przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi Google. Możesz odmówić przechowywania plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również odmówić przesłania i przetwarzania danych związanych z korzystaniem ze strony przez pliki cookie (w tym anonimowy adres IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Dezaktywuj Google: Désactiver Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Własność opinii

celach komercyjnych.

Sampleo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. W takim przypadku obowiązującymi warunkami będą warunki obowiązujące w dniu połączenia ze stroną.
Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu.

Newslettery

Rejestrując się na stronie Sampleo, wyrażasz zgodę na otrzymywanie regularnego e-maila z informacją o nowych pozycjach na stronie (w formie newslettera).

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia swojego konta i korzystając z linków anulowania subskrypcji.
Rejestrując się na naszej stronie internetowej i akceptując nasze warunki, wyrażasz również zgodę na otrzymywanie regularnych wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi procesu rejestracji w naszych kampaniach testowych.
W związku z tym, zgłaszając się do naszych kampanii, prawdopodobnie będziemy wysyłać Ci losowo e-maile dotyczące Twojej aplikacji: rejestracja w kanale wiadomości na naszym blogu, przypomnienia o rejestracji, oferty promocyjne proponowane przez markę partnerską itp.
W przypadku wyselekcjonowania do jednego z naszych programów ambasadora będziesz regularnie otrzymywać e-mailem informacje o przebiegu kampanii: wybór, wysłanie paczki, otwarcie i monitorowanie misji itp.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linków do rezygnacji z tych e-maili. Pamiętaj, że anulując subskrypcję, możesz przegapić informacje o swoim programie. Otrzymasz również wiadomości e-mail dotyczące innych bieżących aplikacji i programów ambasadora.