Informacje prawne

Strona www.sampleo.com jest edytowana przez uproszczoną spółkę akcyjną (SAS) SAMPLEO (spółka z grupy Webedia) o kapitale zakładowym w wysokości 55.000 EUR, której siedziba znajduje się pod adresem: 2 rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois -Perret, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i przedsiębiorstw Nanterre pod numerem 530 233 584.

Strona www.sampleo.com jest hostowana przez Webedia SA, spółkę akcyjną o kapitale 1 270 837 EUR, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Nanterre pod numerem 501 106 520, której siedziba znajduje się pod adresem: 2 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret.

Dyrektor publikacji: Raphaël DEMNARD

Własność intelektualna

Prezentacja i reprodukcja każdego z elementów, w tym marek i logo pojawiających się na stronie www.sampleo.com, są chronione obowiązującym prawem w zakresie własności intelektualnej.

Żaden element składający się na stronę www.sampleo.com nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, publikowany, deformowany ani rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek nośniku, nawet częściowo lub całkowicie, bez uprzedniej zgody autora, z wyjątkiem ścisłego wykorzystania na potrzeby prasy i pod warunkiem przestrzegania praw własności intelektualnej i wszelkich innych wymienionych praw własności.

Każde całkowite lub częściowe przedstawienie strony, w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy SAMPLEO, jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów karalne zgodnie z art. L335-2 i ustawą dotyczącą własności intelektualnej. SAMPLEO zastrzega sobie prawo do ścigania każdego naruszenia prawa własności intelektualnej.