Beleid inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018

Sampleo bouwt sterken en langdurige relaties met haar gebruikers op basis van wederzijds vertrouwen: het garanderen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruikers is een absolute prioriteit voor Sampleo.
Sampleo voldoet aan alle Franse en Europese wet- en regelgevende bepalingen inzake gegevensbescherming.

Sampleo past strenge beleidsregels toe ter bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens van gebruikers:

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsbeheerders

De eenheid die belast is met het verwerken van persoonsgegevens van gebruikers die verzameld zijn bij het aanmaken van een gebruikersaccount en de activiteit op de Sampleo.com site of de applicaties is Sampleo, gevestigd te 2 Rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret.

Als gebruikers vragen of klachten hebben in verband met naleving door Sampleo van dit beleid of aanbevelingen of commentaar hebben betreffende verbeteringen van dit beleid, kunnen ze contact opnemen met Sampleo door te schrijven naar het volgende adres: dpo@sampleo.com.

Welke informatie verzamelen we?

 1. De informatie die verzameld is via vragenlijsten:
  1. Bij inschrijving
   We verzamelen informatie bij inschrijving op onze site.
   Bij inschrijving vragen we u om uw e-mail.
   Als u daarna een aanvraag indient voor producten om te testen, vragen we u om de volgende gegevens:
   • Voornaam,
   • Naam,
   • Telefoonnummer,
   • Mobiel telefoonnummer,
   • Postadres,
   • Beroep,
   • Burgerlijke staat,
   • Aantal, leeftijd en geslacht van kinderen,
   • Type smartphone
   • Aanwezigheid op sociale media
   • Hobby’s
  2. Tijdens uw aanwezigheid op de site
   Als u ingeschreven bent op de site kunt u aanvullende vragenlijsten invullen:
   • De profiling vragenlijsten: hierdoor leren we u beter kennen zodat we u gemakkelijker kunnen selecteren voor het testen van producten.
   • Vragenlijsten over consumptiegewoontes: deze vragen worden gesteld in het kader van campagnes waaraan u wilt deelnemen, ze zijn verplicht bij een aanvraag voor deelname. Zo verkrijgen we de nodige informatie om personen te selecteren die deelnemen aan ons ambassadeursprogramma.


   Uw antwoorden worden nooit bekend gemaakt aan derden in een vorm waarin u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, behalve op uw verzoek of als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

   We delen de resultaten van de vragenlijsten alleen met partnermerken van de campagne en alleen in gecumuleerde vorm.

  3.  
 2. Informatie die verzameld wordt in de vorm van foto/video

  In het kader van ons ambassadeursprogramma kunt u foto- of video-inhoud over uw ervaring verstrekken. Bij het aanleveren daarvan kunt u ervoor kiezen om de inhoud alleen beschikbaar te stellen voor intern gebruik door Sampleo personeel (in dat geval gebruiken de teams de inhoud alleen voor interne evaluatie van het project en uw activiteit) of openbaar te maken (in dat geval kunnen andere bezoekers van het platform de inhoud zien).

  Uw inhoud wordt bewaard door Sampleo zolang de betreffende campagne waarvoor u de inhoud hebt aangeleverd op de site van Sampleo beschikbaar is. Na deze periode wordt alle inhoud met betrekking tot die campagne verwijderd. U kunt op elk moment deze inhoud verwijderen via uw ambassadeursruimte (of op eenvoudig verzoek per mail als u uw account hebt verwijderd).

  Sampleo kan al uw inhoud aan partnermerken presenteren om hen te informeren over de voortgang van de campagne, om gebruiksvoorbeelden te geven van de producten of om hen de resultaten te presenteren. In dit kader wordt uw identiteit nooit geassocieerd met de inhoud. Het merk mag uw inhoud alleen exploiteren met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Als u publicatie van uw inhoud toestaat, geeft u ook uitdrukkelijk toestemming aan Sampleo voor het in ongeacht welke vorm (brochure, commerciële capsule, newsletters, presentatie, online banner, etc.) gebruiken daarvan voor het promoveren van de Sampleo site en gemeenschap.

  U kunt onze internetsite ook anoniem zonder inschrijving bezoeken.

Hoe hebt u toegang tot uw persoonsgegevens?

Alle verstrekte gegevens zijn beschikbaar via de pagina’s “Mijn account” op de site.
Hier kunt u op elk moment de verstrekte gegevens wijzigen/verwijderen. Dit geldt ook voor de inhoud die in het kader van het ambassadeursprogramma is verstrekt.

Uw persoonsgegevens met ons delen?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met personen die werken bij de vennootschap Sampleo of onze dienstverleners (bijvoorbeeld onze logistieke partner die de verzending van producten verzorgd) en/of onze commerciële partners voor de eerder vermelde doeleinden en uitsluitend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwede taken. Deze personen kunnen rechtstreeks contact met u opnemen via de contactgegevens die u hebt verstrekt.
We wijzen u erop dat wij van onze partners eisen dat zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de diensten die zij op ons verzoek uitvoeren. Deze dienstverleners moeten bovendien voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en bijzondere aandacht besteden aan de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in onze gegevensbanken of die van onze dienstverleners.
In sommige gevallen en met name om technische redenen kunnen deze gegevens worden bewaard op servers in een ander land (inclusief buiten de Europese Unie) dan het land waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt.
Ten behoeve van optimale servicekwaliteit kunnen persoonsgegevens overgedragen worden buiten uw woonland en/of landen buiten de Europese Economische Ruimte die wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hanteren die verschilt van de EU-wetgeving.
In dat geval worden strenge en passende fysieke, organisatorische, procedurele en technische maatregelen genomen die de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens garanderen.