Sampleo's Algemene Gebruiksvoorwaarden

Inschrijving

Vooraleer iemand aan een Sampleo campagne kan meedoen en producten kan ontvangen, moet de internetgebruiker een account aanmaken door een e-mail adres en een wachtwoord in te geven. Een e-mail wordt dan naar dit adres verstuurd om te bevestigen dat dit daadwerkelijk het e-mail adres van de internetgebruiker is. Om aan een eerste campagne deel te nemen moet het lid een bijkomende vragenlijst invullen (naam, voornaam, adres, eventuele kinderen, leeftijd, beroep, hobbies…). Een persoon kan maar één enkel account creëeren en beheren.

Twee personen uit eenzelfde huishouden kunnen zich apart op Sampleo inschrijven, maar Sampleo zal één enkel product naar het huishouden sturen.

U weet en aanvaard dat in het kader van uw inschrijving op Sampleo, u testreclame campagnes over alcohol kan ontvangen, en hierover bijvoorbeeld informatie kan toegestuurd worden via e-mail".

Wie kan een product ontvangen?

Alle ingeschreven Sampleo leden kunnen mogelijk producten ontvangen. Er gelden wel bepaalde regels.

 1. Men kan maar één product ontvangen vanuit alle verschillende verkrijgbare versies (product-referenties).
 2. Men kan maar één product met een keer ontvangen. Eenmaal met een test begonnen, kan men niet meer aan andere campagnes meedoen. Wanneer de campagne afgelopen is (de klantenbeoordling is al geplaatst en deze werd door Sampleo goedgekeurd), kan het Sampleo lid zich weer kandidaat stellen voor andere campagnes.
 3. Alle kandidaatstelling worden door Sampleo en het partnermerk geanalyseerd die dan samen leden kiezen op basis van hun profiel. Sampleo kan op ieder moment beslissen een product niet naar een bepaald lid te sturen wanneer het Sampleo team nieuwe informatie heeft gekregen waaruit blijkt dat deze kandidaat niet uitgekozen had moeten worden (zelfde huisadres als dat van een andere uitgekozen kandidaat, foute informatie doorgegeven...). De kandidaat doet dan niet meer mee aan deze campagne en kan aan andere campagnes meedoen.
 4. Een Sampleo lid kan geen nieuw product ontvangen zolang hij geen bijdrage heeft opgestuurd over het laatst geteste product.
 5. Het Sampleo lid belooft zich enkel in te schrijven voor producten die hem werkelijk interesseren. Hij belooft ook persoonlijk alle producten die hij ontvangt uit te proberen.

Dienstvoorwaarden

Enkel natuurlijke personen (geen bedrijven of entiteiten) kunnen lid worden. Om u in te schrijven hebt u een geldig adres nodig (e-mail en huisadres), en moet u in België/Nederland verblijven. Bent u nog niet meerderjarig, dan moet u ook de toestemming van uw ouders of voogd vragen. Met uw inschrijving bevestigt u toestemming te hebben gekregen.

Wanneer u op de Sampleo website, blog, enz. gaat:
 • Aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en zal u deze respecteren.
 • Bent u en u alleen verantwoordelijk voor de data die u gebruikt en/of doorstuurt.
 • U verbindt zich ertoe geen kwetsende, obscene, denigrerende, geweldadige, racistische en/of onwettelijke uitspraken te doen.
 • U verbindt zich ertoe geen commerciële inhoud te verspreiden.
Wanneer wij informatie van u vragen, verbindt u zich ertoe:
 • Exacte en up-to-date informatie aan te geven en geen valse naam, adres of eigenschappen, zonder daarvoor toestemming te hebben.
 • De inschrijvingsdata altijd up to date houden om de echtheid ervan te garanderen.
 • Geen informatie, programma's of illegale en gevaarlijke elementen te verspreiden (zoals een virus, een illegaal software programme, enz).
 • Aanvaarden dat de doorgegeven informatie (foto's / testvideo's, geschreven bijdragen die over een product gaan, …) op anonieme wijze publiek gedeeld kan worden op Sampleo.com of eender welk ander communicatie middel.

In het geval deze regels geschonden worden kan Sampleo de online gezette inhoud verwijderen zonder voorafgaande verwittiging en kan uw toegang tot deze diensten opgezegd worden.

Wanneer één van de "producttesten" over alcoholische dranken gaan, en of u nu ambassadeur bent of niet, mag u daarvoor geen storende publiciteit maken bij een "jong" publiek - in het bijzonder minderjarigen - en/of een sportvereniging en dergelijke via sociale media en andere online communicatie systemen, en dat volgens het artikel L. 3323-2 van de Code de la santé publique (wetboek van volksgezondheid). U verbindt zich ertoe aan iedere communicatie over deze "producttesten" "Excessieve alchoholconsumptie schaadt de gezondheid. Drink met mate" toe te voegen. Respecteerd u dit niet, dan bent u en u alleen verantwoordelijk voor de gevolgen van de publiciteit in kwestie. Sampleo kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.

Het verspreiden van foute of valse informatie heeft een impact of de qualiteit van Sampleo's dienstverlening. Daarmee kan sampleo op eender welk moment de account van een lid verwijderen, als dit lid doelbewust foute informatie aangegeven heeft.

Sampleo behoudt het recht een campagne te wijzigen of the verwijderen, met of zonder voorafgaande verwittiging aan de leden van de Sampleo community. Oefent Sampleo dit recht uit, dan kan het bedrijf niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige negatieve effecten die een lid of een derde mogelijk zouden kunnen ondervinden. Sampleo verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die vrijwillig worden opgegeven in het kader van het Sampleo programma.

Overeenkomstig met de loi informatique et libertés (wet over informatica en vrijheden) van 6 januari 1978 hebt u het recht toegang te vragen tot deze gegevens, en kan u deze laten wijzigen of verwijderen via de "Mijn account" rubriek, of door direct met ons contact op te nemen aan het volgende adres: agathe@sampleo.com

Deze gegevens zijn bestemd voor Sampleo.

De verzonden producten zijn bestemd voor het geselecteerde lid. Hij alleen is dus verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt en het feit dat hij al dan niet het product met zijn familie of kennissen deelt. Sampleo is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt zal worden van de cadeau's die naar leden worden gestuurd. Ieder lid is dus verantwoordelijk en moet het door de fabrikant en/of de dienstverlener voorgeschreven gebruik van het door Sampleo naar het lid gestuurde product respecteren.

Het valt ook onder de verantwoordelijkheid van het lid om na te gaan of dat de verzonden diesten niet na de gratis test automatisch vernieuwd worden (in het kader van een betalend abonnement bijvoorbeeld).

Het gebruik van het product (of het uittesten van een dienst) tijdens de proeftest valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het lid. Sampleo kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld van het slechte gebruik van een verzonden product.

In het kader van een deelname aan een campagne ontvangt het lid gratis het uit te testen product alsook samples, informatie of een aankoopbon. Het is uiterst verboden deze door te verkopen. Iedere overtreding kan door Sampleo vervolgd worden voor de bevoegde autoriteiten.

Account sluiten

Alle leden kunnen eeen eind zetten aan deze service. Dan moet men enkel naar de rubriek "Mijn account" gaan of een e-mail sturen. Sampleo heeft geen verantwoordelijkheid jegens een lid of een derde in het geval van het definitief verwijderen van een account.Sampleo staat niet toe dat de service wordt beëindigd als het lid missies in uitvoering heeft.

Intellectuele eigendom

Sampleo is een geregistreerde merknaam bij de INPI onder het nummer 10 3 789 534. De elementen die te zien zijn op de website www.sampleo.com, namelijk de teksten, iconen, illustraties, foto's, commerciële merken en design zijn onze exclusieve eigendom of die van onze partners.

Elke gedeeltelijke of integrale reproductie of debranding die zonder onze toestemming zou plaatsvinden is onwettelijk. Hetzelfde geldt voor de vertaling, de bewerking of de aanpassing op welke manier dan ook (Loi 57298 du 11 mars 1957).

Het Sampleo netwerk kan links bevatten naar andere websites waarover Sampleo geen enkele controle heeft.

Sampleo kan hierdoor niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, weergegeven informatie, producten en voorgestelde diensten op de websites waar de Sampleo website naartoe linkt en kan daarmee ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade die opgelopen kan worden na het gebruik van deze websites.

Persoonlijke gegevens

Onze inzameling van persoonlijke gegevens is geregistreerd bij de CNIL onder het nummer 1488087.

Sampleo SAS verzamelt, tijdens de inschrijving van een nieuw lid, personlijke gegevens over het lid in kwestie (bv.: telefoonnummer, postnummer, e-mail…). Sampleo SAS verzamelt deze gegevens enkel voor mensen die zich als lid inschrijven op het Sampleo platform.

Deze inzameling staat Sampleo SAS toe cadeau's naar haar leden te sturen alsook een verbetering van de klantenservice door hun bvb. relevante informatie brieven te sturen. Door de diensten van Sampleo te gebruiken aanvaardt ieder lid dat zijn gegevens ook gebruikt kunnen worden. Het lid aanvaardt ook per e-mail aanbiedingen van Sampleo en/of hun partners (nieuwsbrief) te krijgen. Ieder lid kan zich op eender welk moment van deze nieuwsbrief uitschrijven, zonder zich van Sampleo uit te schrijven.

Cookies bevatten informatie die een website opslaat op uw computer terwijl u op het internet surft. Dit is een heel courant gebruik en heeft vele voordelen. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door voorkeuren te onthouden. Cookies zijn niet met persoonlijke gegevens gelinkt.

Wij gebruiken cookies op onze website zodat u kan surfen op andere pagna's zonder uitgelogd te worden.

Voor Sampleo zorgt een cookie ervoor dat, indien u ingeschreven bent, u automatisch aangemeld bent zonder uw login ID en wachtwoord in te moeten geven bij iedere aanmelding.

U kan steeds cookies deactiveren via uw browser menu op de volgend manier:

Mozilla Firefox:
 1. Ga naar het menu "Tools" en dan "Opties"
 2. Klik op het icoontje "privacy"
 3. Ga naar het menu "cookies" en stel de instellingen in naar keus
Microsoft Internet Explorer:
 1. Kies het menu "Tools", daarna "Internet Opties".
 2. Klik op "Confidentiality"
 3. Kies het gewenste niveau.
Opera:
 1. Kies het menu "File" en daarna "Preferences"
 2. Privacy
Google Chrome:
 1. Kies het menu "personaliseer en beheer Google Chrome"
 2. Klik op het icoontje "verwijder surfgegevens…"
 3. Kies het "cookie" menu en kies de gewenste opties

De klant aanvaardt dat de vennootschap Sampleo SAS de intellectuele eigendom van de klantenbeoordelingen behoudt. Zo kan het bedrijf, indien gewenst en nadat de hiervermelde voorwaarden door het lid aanvaard werden, deze beoordelingen gebruiken.

De vennootschap Sampleo SAS behoudt het recht de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen op eender welk moment. In dit geval zijn de geldige voorwaarden degene die van kracht waren op het moment dat u laatst aangemeld was op de website.
Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de franse wet.

Politique de Gestion des Cookies

Pour permettre aux utilisateurs de Sampleo de bénéficier des services proposés par le site tels que la connexion, l’optimisation de la navigation et la personnalisation de l’expérience en fonction de l’utilisateur, le site utilise des cookies.

Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site puisse les utiliser. Vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies gratuitement via le menu du navigateur de la manière suivante :

Pour Mozilla Firefox :
 1. Choisissez le menu "outils " puis "Options"
 2. Cliquez sur l'icône "vie privée"
 3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer :
 1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
 2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
 3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Opéra :
 1. Choisissez le menu "Fichier" puis "Préférences"
 2. Vie Privée
Pour Google Chrome :
 1. Choisissez le menu "personnaliser et contrôler Google Chrome"
 2. Cliquez sur l'icône "effacer les données de navigation…"
 3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Safari :
 1. Choisissez le menu « Préférences » dans l’onglet Safari
 2. Cliquez sur Confidentialité dans la barre d’outil des préférences
 3. Selectionnez les options qui vous conviennent

Les cookies gérés par Sampleo
Sampleo utilise exclusivement un cookie nous permettant de maintenir les informations liées à votre session.
Ces cookies ne sont pas obligatoire pour utiliser le service Sampleo.com, ils vous permettent seulement d’avoir une expérience plus fluide.


Les cookies gérés par Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites Web proposé par la société Google Inc. (« Google »).
Les informations collectées par les cookies et concernant votre utilisation (y compris votre adresse IP anonyme) seront transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y seront mémorisées. Sur demande de l’exploitant de ce site, Google pourra utiliser ces informations pour analyser votre navigation, l’activité du site et fournir à l'exploitant du site Web d'autres services liés à l'utilisation du site Web et d'Internet. L'adresse IP transmise anonymement par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas reliée aux autres données de Google. Vous pouvez refuser la mémorisation des cookies en paramétrant votre logiciel de navigation en conséquence ; nous tenons à signaler toutefois que dans ce cas, il ne vous sera peut-être pas possible d'utiliser toutes les fonctions du présent site Web. Vous pouvez également refuser que les données se rapportant à votre utilisation du site Web générées par les cookies (y compris votre adresse IP anonyme) soient transmises et traitées par Google, en téléchargeant et en installant le plugin du navigateur disponible sous le lien suivant : Désactiver Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Propriété des avis

D’autre part, le consommateur accepte que la société Sampleo SAS détienne l’entière propriété des avis consommateurs. Dans ce cadre, l’entreprise, peut, si elle le souhaite et après acceptation des présentes conditions par le membre, utiliser ces commentaires à des fins commerciales.

La société Sampleo se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation à moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de votre connexion au site.
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises à la loi française.

Newsletters

En vous inscrivant sur le site Sampleo, vous acceptez de recevoir régulièrement un mail vous informant des nouveautés présentes sur le site (sous forme de newsletters).

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en modifiant vos paramètres sur votre compte et au moyen des liens de désinscription.
En vous inscrivant sur notre site internet et en acceptant nos conditions générales d’utilisation, vous acceptez également de recevoir régulièrement des e-mails de suivi concernant votre processus d’inscription à nos campagnes de test.
Ainsi, en postulant à nos campagnes, nous sommes susceptibles de vous envoyer selon une fréquence aléatoire des e-mailings ponctuant votre candidature : inscription au fil d’actualité de notre blog, relances d’inscription, offres promotionnelles proposées par la marque partenaire, etc.
En cas de sélection à l’un de nos programme ambassadeur, vous recevrez des informations régulières par voie de mailing pour vous tenir informé du bon déroulement de votre campagne : sélection, envoi de votre colis, ouverture et suivi de vos missions, etc.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment au moyen des liens de désinscription présents sur ces e-mails. Attention, en vous désinscrivant, vous serez susceptibles de manquer des informations concernant votre programme. Vous recevrez par ailleurs les e-mails relatifs à vos autres candidatures et programmes ambassadeurs en cours.