Legal

Het website ‘www.sampleo.com’ is gepubliceerd door SAMPLEO SAS (vennootschap van Webedia Group) met een kapitaal van 55 000€, gelegen te 2 rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois-Perret, en ingeschreven in het Franse handelsregister R.C.S. te Nanterre onder het nummer 530 233 584.

De hosting van de site ‘www.sampleo.com’ wordt verzorgd door Webedia SA, vennootschap met een kapitaal van 1 270 837 €, en ingeschreven in het Franse handelsregister R.C.S. te Nanterre onder het nummer 501 106 520, gelegen te 2 rue Paul Vaillant Couturier 92300 Levallois-Perret.

De publicatieverantwoordelijke is de heer Raphaël DEMNARD

Intellectuele eigendom

Het gebruik en de reproductie van alle elementen, inclusief de merken en de logo's, die op de website www.sampleo.com staan, is beschermd door de wetten over intellectuele eigendom.

Geen enkel element van de site www.sampleo.com mag nagemaakt, zelfs met enkele mineure wijzigingen, ontaard of verspreid worden op welke manier dan ook, zij het gedeeltelijk of integraal, zonder de voorafgaande toelating van de eigenaar, met de strikte uitzondering van het gebruik door de pers en onder de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten en enig ander eigendomsrecht waarvan er sprake is.

Eender welke complete of gedeeltelijke reproductie van de website, op welke manier dan ook zonder de expliciete toelating van SAMPLEO is verboden en een schending van de artikelen L335-2 en daaropeenvolgende artikelen van de intellectuele eigendomscode. De vennootschap SAMPLEO behoudt zich het recht iedere inbreuk op zijn intellectuele eigendom te vervolgen.