Legal

De website www.sampleo.com is eigendom van de beperkt vereenvoudigde onderneming onder frans recht (SAS) SAMPLEO met een aandelenkapitaal van 55,000€, gevestigd te 13 rue Ganneron, 75018 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapregister van Parijs, onder het nummer 530 233 584.

De host van de website is het bedrijf OVH SAS met een aandelenkapitaal van 500,000€, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Roubaix-Tourcoing onder het nummer 424 761 419 00011. Gevestigd op het volgende adres: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Publicatie directeur

Persoonlijke gegevens

Deze website werd onder het nummer 1488087 in de CNIL ingeschreven.

Overeenkomstig met de wet « Informatique et Libertés » (Vrijheid en Informatica) N° 78-17 van 6 Januari 1978, heeft u toegang tot uw gegevens en kan u deze wijzigen door een mail te sturen naar: agathe@sampleo.com.

Intellectuele eigendom

Het gebruik en de reproductie van alle elementen, inclusief de merken en de logo's, die op de website www.sampleo.com staan, is beschermd door de wetten over intellectuele eigendom.

Geen enkel element van de site www.sampleo.com mag nagemaakt, zelfs met enkele mineure wijzigingen, ontaard of verspreid worden op welke manier dan ook, zij het gedeeltelijk of integraal, zonder de voorafgaande toelating van de eigenaar, met de strikte uitzondering van het gebruik door de pers en onder de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten en enig ander eigendomsrecht waarvan er sprake is.

Eender welke complete of gedeeltelijke reproductie van de website, op welke manier dan ook zonder de expliciete toelating van SAMPLEO is verboden en een schending van de artikelen L335-2 en daaropeenvolgende artikelen van de intellectuele eigendomscode. De vennootschap SAMPLEO behoudt zich het recht iedere inbreuk op zijn intellectuele eigendom te vervolgen.