Sampleo's Algemene Gebruiksvoorwaarden

Sampleo is een uitwisselingsplatform tussen bedrijven en gebruikers. Sampleo wenst klanten alle informatie te geven om hen te helpen in hun aankoopbeslissing. Samplei is ook een tool voor merken om op een unieke wijze met hun klanten te communiceren.

Inschrijving

Vooraleer iemand aan een Sampleo campagne kan meedoen en producten kan ontvangen, moet de internetgebruiker een account aanmaken door een e-mail adres en een wachtwoord in te geven. Een e-mail wordt dan naar dit adres verstuurd om te bevestigen dat dit daadwerkelijk het e-mail adres van de internetgebruiker is. Om aan een eerste campagne deel te nemen moet het lid een bijkomende vragenlijst invullen (naam, voornaam, adres, eventuele kinderen, leeftijd, beroep, hobbies…). Een persoon kan maar één enkel account creëeren en beheren.

Twee personen uit eenzelfde huishouden kunnen zich apart op Sampleo inschrijven, maar Sampleo zal één enkel product naar het huishouden sturen.

U weet en aanvaard dat in het kader van uw inschrijving op Sampleo, u testreclame campagnes over alcohol kan ontvangen, en hierover bijvoorbeeld informatie kan toegestuurd worden via e-mail".

Wie kan een product ontvangen?

Alle ingeschreven Sampleo leden kunnen mogelijk producten ontvangen. Er gelden wel bepaalde regels.

 1. Men kan maar één product ontvangen vanuit alle verschillende verkrijgbare versies (product-referenties).
 2. Men kan maar één product met een keer ontvangen. Eenmaal met een test begonnen, kan men niet meer aan andere campagnes meedoen. Wanneer de campagne afgelopen is (de klantenbeoordling is al geplaatst en deze werd door Sampleo goedgekeurd), kan het Sampleo lid zich weer kandidaat stellen voor andere campagnes.
 3. Alle kandidaatstelling worden door Sampleo en het partnermerk geanalyseerd die dan samen leden kiezen op basis van hun profiel. Sampleo kan op ieder moment beslissen een product niet naar een bepaald lid te sturen wanneer het Sampleo team nieuwe informatie heeft gekregen waaruit blijkt dat deze kandidaat niet uitgekozen had moeten worden (zelfde huisadres als dat van een andere uitgekozen kandidaat, foute informatie doorgegeven...). De kandidaat doet dan niet meer mee aan deze campagne en kan aan andere campagnes meedoen.
 4. Een Sampleo lid kan geen nieuw product ontvangen zolang hij geen bijdrage heeft opgestuurd over het laatst geteste product.
 5. Het Sampleo lid belooft zich enkel in te schrijven voor producten die hem werkelijk interesseren. Hij belooft ook persoonlijk alle producten die hij ontvangt uit te proberen.
Dienstvoorwaarden

Enkel natuurlijke personen (geen bedrijven of entiteiten) kunnen lid worden. Om u in te schrijven hebt u een geldig adres nodig (e-mail en huisadres), en moet u in België/Nederland verblijven. Bent u nog niet meerderjarig, dan moet u ook de toestemming van uw ouders of voogd vragen. Met uw inschrijving bevestigt u toestemming te hebben gekregen.

Wanneer u op de Sampleo website, blog, enz. gaat:
 • Aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en zal u deze respecteren.
 • Bent u en u alleen verantwoordelijk voor de data die u gebruikt en/of doorstuurt.
 • U verbindt zich ertoe geen kwetsende, obscene, denigrerende, geweldadige, racistische en/of onwettelijke uitspraken te doen.
 • U verbindt zich ertoe geen commerciële inhoud te verspreiden.
Wanneer wij informatie van u vragen, verbindt u zich ertoe:
 • Exacte en up-to-date informatie aan te geven en geen valse naam, adres of eigenschappen, zonder daarvoor toestemming te hebben.
 • De inschrijvingsdata altijd up to date houden om de echtheid ervan te garanderen.
 • Geen informatie, programma's of illegale en gevaarlijke elementen te verspreiden (zoals een virus, een illegaal software programme, enz).
 • Aanvaarden dat de doorgegeven informatie (foto's / testvideo's, geschreven bijdragen die over een product gaan, …) op anonieme wijze publiek gedeeld kan worden op Sampleo.com of eender welk ander communicatie middel.

In het geval deze regels geschonden worden kan Sampleo de online gezette inhoud verwijderen zonder voorafgaande verwittiging en kan uw toegang tot deze diensten opgezegd worden.

Wanneer één van de "producttesten" over alcoholische dranken gaan, en of u nu ambassadeur bent of niet, mag u daarvoor geen storende publiciteit maken bij een "jong" publiek - in het bijzonder minderjarigen - en/of een sportvereniging en dergelijke via sociale media en andere online communicatie systemen, en dat volgens het artikel L. 3323-2 van de Code de la santé publique (wetboek van volksgezondheid). U verbindt zich ertoe aan iedere communicatie over deze "producttesten" "Excessieve alchoholconsumptie schaadt de gezondheid. Drink met mate" toe te voegen. Respecteerd u dit niet, dan bent u en u alleen verantwoordelijk voor de gevolgen van de publiciteit in kwestie. Sampleo kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.

Het verspreiden van foute of valse informatie heeft een impact of de qualiteit van Sampleo's dienstverlening. Daarmee kan sampleo op eender welk moment de account van een lid verwijderen, als dit lid doelbewust foute informatie aangegeven heeft.

Sampleo behoudt het recht een campagne te wijzigen of the verwijderen, met of zonder voorafgaande verwittiging aan de leden van de Sampleo community. Oefent Sampleo dit recht uit, dan kan het bedrijf niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige negatieve effecten die een lid of een derde mogelijk zouden kunnen ondervinden. Sampleo verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die vrijwillig worden opgegeven in het kader van het Sampleo programma.

Overeenkomstig met de loi informatique et libertés (wet over informatica en vrijheden) van 6 januari 1978 hebt u het recht toegang te vragen tot deze gegevens, en kan u deze laten wijzigen of verwijderen via de "Mijn account" rubriek, of door direct met ons contact op te nemen aan het volgende adres:  agathe@sampleo.com

Deze gegevens zijn bestemd voor Sampleo.

De verzonden producten zijn bestemd voor het geselecteerde lid. Hij alleen is dus verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt en het feit dat hij al dan niet het product met zijn familie of kennissen deelt. Sampleo is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt zal worden van de cadeau's die naar leden worden gestuurd. Ieder lid is dus verantwoordelijk en moet het door de fabrikant en/of de dienstverlener voorgeschreven gebruik van het door Sampleo naar het lid gestuurde product respecteren.

Het valt ook onder de verantwoordelijkheid van het lid om na te gaan of dat de verzonden diesten niet na de gratis test automatisch vernieuwd worden (in het kader van een betalend abonnement bijvoorbeeld).

Het gebruik van het product (of het uittesten van een dienst) tijdens de proeftest valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het lid. Sampleo kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld van het slechte gebruik van een verzonden product.

In het kader van een deelname aan een campagne ontvangt het lid gratis het uit te testen product alsook samples, informatie of een aankoopbon. Het is uiterst verboden deze door te verkopen. Iedere overtreding kan door Sampleo vervolgd worden voor de bevoegde autoriteiten.

Account sluiten

Alle leden kunnen op eender welk moment een eind zetten aan deze service. Dan moet men enkel naar de rubriek "Mijn account" gaan of een e-mail sturen. Sampleo heeft geen verantwoordelijkheid jegens een lid of een derde in het geval van het definitief verwijderen van een account.

Intellectuele eigendom

Sampleo is een geregistreerde merknaam bij de INPI onder het nummer 10 3 789 534. De elementen die te zien zijn op de website www.sampleo.com, namelijk de teksten, iconen, illustraties, foto's, commerciële merken en design zijn onze exclusieve eigendom of die van onze partners.

Elke gedeeltelijke of integrale reproductie of debranding die zonder onze toestemming zou plaatsvinden is onwettelijk. Hetzelfde geldt voor de vertaling, de bewerking of de aanpassing op welke manier dan ook (Loi 57298 du 11 mars 1957).

Het Sampleo netwerk kan links bevatten naar andere websites waarover Sampleo geen enkele controle heeft.

Sampleo kan hierdoor niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, weergegeven informatie, producten en voorgestelde diensten op de websites waar de Sampleo website naartoe linkt en kan daarmee ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade die opgelopen kan worden na het gebruik van deze websites.